دوره های در حال ثبت نام

در حال ثبت نام

ترفندها و تکنیک های طراحی گرافیک

کد : 6

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 02:00ساعت

استاد : سید مصطفی موسوی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/07/27

پایان : 1399/09/30

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 1000

ظرفیت باقیمانده : 987

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1399/09/20