دوره های به اتمام رسیده

دوره های به اتمام رسیده

ترفندها و تکنیک های طراحی گرافیک

کد : 6

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 02:00ساعت

استاد : سید مصطفی موسوی

شروع : 1399/07/27

پایان : 1399/09/30

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1399/09/20