ثبت نام دوره های پائیزه ویژه ساکنین شهرک مهدیه

Shape Image One

زمان برگزاری

روز برگزاری

عنوان دوره

استاد

۱۴ الی ۱۶

سه شنبه

خوشنویسی قلم نی

و تحریری

اصغر شریفی

۱۶ الی ۱۸

دوشنبه

نگارش و ویرایش

حسین قاسم حمزه

۱۶ الی ۱۸

شنبه و چهارشنبه

فتوشاپ (مقدماتی)

رئوف رضایی