فروش!

نمایشنامه نویسی مقدماتی

۵۵۰.۰۰۰ تومان

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها ساعت 20- 17:30

تاریخ شروع: 1402/8/3

مکان: صفائیه/ نبش ک 17/ ساختمان معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه/ طبقه بالا/ کلاس 1

وارد شوید

توضیحات

 

دوره مقدماتی نمایشنامه نویسی

توسط استاد مرتضی مرتضوی راد

سرفصل ها
 1. نمایشنامه نویسی و تاریخ تئاتر
 2. تئاتر و اصل دراماتیک بودن
 3. ابزار کار نویسنده
 4. نوشتن از کجا آغاز میشود
 5. سوژه و ابتکار نویسنده
 6. پرداخت ایده
 7. طرح و پیرنگ، نقشه ی راه نمایشنامه نویس
 8. موقعیت و شخصیت یا شخصیت و موقعیت
 9. کشمکش و کنشمندی
 10. خواست و آرزوی شخصیت
 11. آنچه که شخصیت ها میگویند و آنچه که نمیگویند
رزومه استاد
 • نویسنده و کارگردان تئاتر
 • کارشناس ارشد ادبیات نمایشی
 • مدرس و دانشگاه و هنرستان هنرهای زیبا
 • عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان قم
اطلاعات تکمیلیدوره مقدماتی حضوری

تعداد جلسات: 12

مدت زمان هر جلسه: 3 ساعت

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها ساعت 20 – 17

زمان شروع: 1402/8/3

پیش نیاز کلاسنیاز به پیش نیاز و مقدمات ندارد