فروش!

تصویربرداری با محوریت قاب‌بندی

۵۰۰.۰۰۰ تومان

وارد شوید

توضیحات

سرفصل های دوره:

اندازه نماها

زاویه و انواع حرکت

فرمول و قوانین چینش نما