دستخط و ارتباط آن با شخصیت

شکل یک تصویر
دستخط و ارتباط آن با شخصیت

روانشناسی دستخط چیست؟

روانشناسی و یا بهتر است گفته شود روانسنجی دستخط، سنجیدن فاکتورهای روحیات و شخصیت هر فرد از روی خط او است. در بحث روانسنجی فاکتورهایی مانند برونگرایی و درون‌گرایی نیاز است تا بتوان سنجش صحیح و بجا انجام داد، برای شناخت شخصیت افراد موارد زیادی ملاک قرار داده می‌شود که نوشتن یکی از آن‌ها است و موردی است که ثبت می‌شود و سندیت و صحت دارد، افراد از کودکی با نوشتن به نوعی درگیر هستند و هیچ کس نمی‌تواند بگوید شناختی نسبت به آن ندارد، روانسنجی دستخط قواعد خاص خود را دارد که می‌توان از آن‌ها برای شناخت برخی روحیات افراد بهره برد.

آیا خصوصیات افراد با روانشناسی خط مشخص می‌شود؟

آزمایشات و تحقیقات مختلفی در این ارتباط صورت گرفته  و به طور مثال افرادی که برای نوشتن کمتر به قلم فشار می‌آورند، خصوصیاتی متفاوت نسبت به افرادی دارند که برای نوشتن فشار زیادی به قلم وارد می‌کنند،  در روانسنجی دستخط از نظر علمی و تجربی روی ترسیم پاره خط‌ها که بخشی از نوشتن است، مطالعه شده و هم از نظر فلسفه آن مورد بررسی قرار گرفته است، روانسنجی دستخط در زبان‌های مختلف، متفاوت است و کسی که روانسنجی دستخط می‌داند باید با فرهنگ و زبان آن دستخط هم آشنایی داشته باشد، چرا که تفاوت‌های فراوانی در فرهنگ نوشتن هر کدام از زبان‌ها وجود دارد که شناخت آن بسیار حائز اهمیت است.

ارتباط بین دستخط و عواطف و ادراک افراد چگونه است؟

ارتباط دستخط و بحث عاطفی و ادراک افراد در بخش بحث فنی می‌گنجد که در روانسنجی دستخط تقریبا بر حسب چند قاعده کلی مانند مقدار فشار بر قلم، سرعت نوشتن، توجه به کلیات و جزئیات‌ می‌چرخد و هر چقدر سرعت نوشتن بالا باشد، مقدار فشار بر قلم کمتر و برعکس آن نیز صادق است و این بر حسب میزان مصرف انرژی  خواهد بود که هرچه فشار بر قلم بشتر شود، میزان مصرف انرژی هم کمتر است و فرد برای نوشتن موردی را که در حافظه دارد، می‌نویسد و از زیباشناسی و موارد بسیار دیگری نیز استفاده می‌کند تا از خود یک اثر و دستخط بجا بگذارد.

آیا چپ دست و یا راست دست بودن در روانشناسی دستخط تاثیرگذار است؟

قطعا چپ دست و یا راست دست بودن در بررسی دستخط و روانشناسی آن موثر است، نوشتن خط در زبان فارسی از راست به چپ است و اگر قلم را در دست راست بگیریم و مچ دست ثابت باشد، محدوده نوشتن یک خط منحنی از سمت بالا به پایین است و اگر این کار برعکس و با دست چپ انجام شود محدوده نوشتن بدون حرکت مچ دست محدود کوچکتر و از پایین به بالا است، این موارد در شناخت بحث حالت‌های دستخط و پارامترها تاثیرگذار خواهد بود.

آیا ارتباطی بین هوش و دستخط وجود دارد؟

در علم روانشناسی برای هوش، هوش‌های ۹ گانه مانند هوش ریاضیات،  هوش موسیقی و کلامی وجود دارد و از این نظر با روانسنجی دستخط در ارتباط است و از روی دست خط می‌توان فهمید که هرکسی در چه زمینه‌ای هوش و علاقه‌مندی دارد و گاهی محدوده داشتن چند هوش و علاقه‌مندی را باهم نیز دارد، به طوری که جزیی‌تر و یا  کلی‌تر شود، اما اگر باهوش بودن را معیاری بر این بگذاری که شخص یک موضوعی را سریع متوجه می‌شود و یاد می‌گیرد، تنها در برخی مباحث روانسنجی دستخط مصداق دارد، چرا که تقسیم‌بندی تا حدودی کلی‌تر می‌شود.

آیا می‌توان از روی دستخط به اجتماعی بودن افراد پی برد؟

 بله، نوع دستخط، اجتماعی بودن و خصوصیات روحی را نشان می‌دهد و به طور کلی دستخط‌هایی که ریزتر است، اگر مرتب و تمیز نوشته شده باشد، مربوط به افرادی با دقت بیشتر خواهد بود، البته این بسته به این است که فشار وارد شده به قلم چقدر باشد، نوشتن نقاط و فاصله سطوح و … چگونه باشد، حتی ممکن است در دستخط ریز با توجه به بررسی پارامترهای خاص مشخص شود که فرد تا حدودی خساست نیز دارد، افرادی که درشت‌تر می‌نویسند، دست‌و دلبازی و برونگرایی فرد را نشان می‌دهد البته باید تمام پارامترها در نحوه تحریر و نوشتن برای نظر دادن مورد توجه قرار گیرد.

با نوشتن اکثرا چیزهایی که در درون افراد است، اصطلاحاً بیرون ریخته می‌شود و مثلا اگر کسی بگوید من انسان شاد و برونگرایی هستم، از بررسی دستخط او می‌توان متوجه شد که آن خصوصیات واقعی است و یا تنها یک اظهار است، دستخط واقعیت درونی فرد را نشان می‌دهد، از نظر درصد صحت مشخص شدن هویت و درون فرد از روی دستخط تقریبا حدود ۹۰ درصد مشخص خواهد شد یک فرد با فلان دستخط چه خصوصیات و ویژگی‌هایی در زمینه‌های مختلف دارد.

 آیا بحث بررسی امضا در روانشناسی دستخط قرار دارد؟

امضاها در زمره خط شناسی قرار دارند و به نوعی لوگوی شخصیت فرد است، گاهی امضاها پارامترهای دستخط فرد را ندارد و باهم متفاوت است و این موضوع نشان‌دهنده این خواهد بود که فرد زندگی روزمره خود را به خوبی آموخته، اما هنوز شخصیت اصلی خود را به خوبی پیدا نکرده است.

امضای فرم یعنی یک امضای گرد و بادکنکی، افرادی که این نوع امضا را دارند، اگر به علت زیاد امضا  کردن این مدل از امضا را انتخاب نکرده باشند، نشان می‌دهد فرد دوست ندارد از جامعه متفاوت باشد و افرادی که امضاهای متفاوتی دارند، افرادی هستند که متفاوت بودن آن‌ها را ناراحت نمی‌کند و دوست دارند متفاوت باشند، افرادی که امضاهایی با جزئیات دارند، در حالت کلی توانایی ارائه یک بسته فلسفی کامل را دارند، افرادی که امضای ساده با طرح خاص دارند، افرادی هستند که فلسفی هستند و چندین موارد دیگر که هر کدام نشان‌دهنده یک ویژگی در فرد است، مثلا اگر فرد، فردی یدی و یا ذهنی باشد هر کدام نوع خاصی امضا دارند.

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید