آرشیو دوره ها

شکل یک تصویر
50000 تومان
اداره آموزش اداره آموزش

ساخت اپلیکیشن موبایل با خوشه

تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه کیفیت این آموزش توسط مدرسه مجازی اشراق تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش: ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در کیف پول شما در مدرسه مجازی اشراق شارژ می‌شود. در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟ با شماره تلفن واحد مخاطبین ۳۱۱۵۳۱۹۰ (پیش شماره ۰۲۵)

" alt="">
3000000 تومان
اداره آموزش مسئول فنی

عصر تبلیغ نو

مقدمات ورود هوشمند به عرصه کنشگری مبلغین در دنیای فضای مجازی تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه کیفیت این آموزش توسط مدرسه مجازی اشراق تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش: ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در کیف پول شما در مدرسه مجازی اشراق شارژ می‌شود. در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن

" alt="">
50000 تومان
اداره آموزش اداره آموزش

خبرنگاری در شهر مجازی

تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه کیفیت این آموزش توسط مدرسه مجازی اشراق تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش: ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در کیف پول شما در مدرسه مجازی اشراق شارژ می‌شود. در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟ با شماره تلفن واحد مخاطبین ۳۱۱۵۳۱۹۰ (پیش شماره ۰۲۵)

" alt="">
80000 تومان
اداره آموزش اداره آموزش

چگونه یک متن خوب بنویسیم

تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه کیفیت این آموزش توسط مدرسه مجازی اشراق تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش: ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در کیف پول شما در مدرسه مجازی اشراق شارژ می‌شود. در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟ با شماره تلفن واحد مخاطبین ۳۱۱۵۳۱۹۰ (پیش شماره ۰۲۵)

دیزاینر شبکه های اجتماعی موسوی" alt="">
75000 تومان
اداره آموزش اداره آموزش

دیزاینر شبکه های اجتماعی

تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه کیفیت این آموزش توسط مدرسه مجازی اشراق تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش: ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در کیف پول شما در مدرسه مجازی اشراق شارژ می‌شود. در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟ با شماره تلفن واحد مخاطبین ۳۱۱۵۳۱۹۰ (پیش شماره ۰۲۵)

فوتوگرافی با موبایل - عکاسی با موبایل" alt="">
90000 تومان
اداره آموزش اداره آموزش

فوتوگرافی موبایلی(عکاسی با موبایل)

تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه کیفیت این آموزش توسط مدرسه مجازی اشراق تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش: ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در کیف پول شما در مدرسه مجازی اشراق شارژ می‌شود. در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟ با شماره تلفن واحد مخاطبین ۳۱۱۵۳۱۹۰ (پیش شماره ۰۲۵)

" alt="">
135000 تومان
اداره آموزش کارشناس خدمات آموزشی

موبایل گرافی(طراحی گرافیک با پیکس آرت)

تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه کیفیت این آموزش توسط مدرسه مجازی اشراق تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش: ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در کیف پول شما در مدرسه مجازی اشراق شارژ می‌شود. در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟ با شماره تلفن واحد مخاطبین ۳۱۱۵۳۱۹۰ (پیش شماره ۰۲۵)

" alt="">
75000 تومان
اداره آموزش اداره آموزش

مدیریت کانال و گروه در پیام رسانها

راههای تبدیل شدن به ادمین استاندارد و جذب بهترین مخاطب در پیامرسانها   تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه کیفیت این آموزش توسط مدرسه مجازی اشراق تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش: ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در کیف پول شما در مدرسه مجازی اشراق شارژ می‌شود. در مورد این آموزش یا نحوه