اصول و عملیات روابط عمومی

شکل یک تصویر
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
180000

کار و زندگی در دنیای به شدت متحول و متغیر کنونی، بدون سازمان‌های ارتباطی و اطلاعاتی بسختی امکان‌پذیر است. مدیریت و راهبرد در محیط کار و زندگی نیازمند دانش و اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری است. اما این فضا کمتر این اطمینان را برای مدیران ایجاد می‌کند. از این روست که نقش سازمان‌ها و نهادهای ارتباطی و اطلاعاتی چون روابط عمومی‌ها اهمیت بسزایی در دنیای جدید پیدا می‌کند.


دیدگاه‌ها


دیدگاهتان را بنویسید

جهت ورود به سایت کلیک کنید.
-->